Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Søndagsdyk til Lillebælt

af Jeppe Egendal 26. april 2020 20:04
For én god uge siden var Claus Abel og jeg ved Søbadet og havde to helt fantastiske dyk. Jeg vil gerne gentage succesen.

Konceptet er, at vi kører i hver sin bil og mødes ved Søbadet. Tidspunktet bliver aftalt i dagene inden, når vi kender strømforholdene.

Dykning foregår i 2-personeres grupper for at undgå smittespredning. Og vi holder generelt afstand - undtagen naturligvis til makkeren under dykket.

Der vil blive dykket to dyk, når vi nu er kommet afsted - dog afhængig af strømforholdene.

Dato:03-05-2020 Sted:Lillebælt
Afgang:Søndag morgen Hjemkomst:Søndag eftermiddag
Pris:- Leder:Jeppe Egendal

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Gengivelse af mail fra Sport og Fritid

af Mette Wraa Nielsen 17. april 2020 21:17

Til Folkeoplysende foreninger, aftenskoler, FO-klubber, Beboerhuse og daghøjskoler i Aarhus Kommune
Att.: Formand, Kasserer, Bookingansvarlig

OBS: Denne mail kan ikke besvares

Kære alle foreninger

Hermed opdateret information vedr. Covid-19 tiltagene i forhold til forenings- og fritidsområdet. 

Myndighederne har valgt at begynde genåbningen af Danmark. Dette omfatter dog endnu ikke forenings- og fritidsområdet, men primært skolerne. Det betyder at tidligere udmeldte tiltag og konsekvenser i mailen af 26. marts (se nedenfor) fortsat er gældende, dog med undtagelse af de oplyste datoer. 

Fra Sport & Fritid vil vi endvidere gerne gøre opmærksom på et par yderligere emner: 

Udendørsfaciliteter: 
I Aarhus Kommune har vi valgt at lukke alle kommunale udendørs idræts- og foreningsfaciliteter (boldbaner, tennisbaner, atletikanlæg mv.) for foreningsbrug foreløbig frem til 10. maj. 
For foreningsejede faciliteter gælder det, at den enkelte forening selv er ansvarlig for at man lever op til myndighedernes påbud. Men vi henstiller til, i lighed med ex. Danmarks Idrætsforbund, DGI og spejderorganisationerne m.fl., at foreningerne aflyser alle foreningsaktiviteter hvor medlemmerne mødes fysisk. 

Vi ved at mange foreninger længes efter at komme i gang igen. Der er dog en dialog mellem foreningernes hovedorganisationer og de relevante ministerier i forhold til mulighederne for at genåbne for foreningsaktiviteter.  Vi anbefaler derfor, at man fortsat afventer, at myndighederne vælger at åbne yderligere op for foreningsaktiviteter og hvilke sundhedsmæssige retningslinjer der følger med dette. 
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/4/dif-s-og-s-dgi-s-drofter-s-udendorsidraetter-s-med-s-ministerier 
https://spejderne.dk/2020/04/16/dagens-moede-med-statsministeren-og-kulturministeren/
https://dds.dk/coronasmitte
https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

Åbning af skoler: 
Som følge af at skolerne er delvist åbnet igen fra den 15. april, så skal vi gøre opmærksom på, at det kan betyde at boldbaner, idrætshaller og øvrige foreningsfaciliteter kan blive taget i brug til skole- og pasningstilbud. Dette med henblik på at skoler og dagtilbud kan leve op til de fastsatte areal- og afstandskrav, samt gennemføre udeaktiviteter. 

Hvis man modtager henvendelser fra skoler eller dagtilbud, som ønsker at bruges jeres faciliteter, så må i meget gerne kontakte Sport & Fritid via jeres normale kontaktpersoner med henblik på at aftale nærmere rammer og vilkår. 


Tilskud som følge af Covid-19 nedlukningen: 
Som tidligere meddelt så udbetales alle bevilgede tilskud og aconto tilskud for 2020 på vanlig vis. 

I forhold til konsekvensern af Covid-19 nedlukningen og de mange aflyste aktiviteter, så arbejdes der både administrativt og politisk, på at få skabt løsninger i forhold til aktivitetsstøtte, lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning mm., således at nedgangen i aktiviteter ikke får negative konsekvenser for foreningernes tilskud i 2021. 
Så snart der er noget på plads vil der komme besked ud til alle foreninger. 

Statslige hjælpepakker: 
Vi vil fortsat henvise foreninger til at afsøge om de statslige hjælpepakker kan være en mulighed i forhold at dække evt. tab i foreningslivet som følge af aflyste arrangementer, tabte indtægter mv. Siden sidst er der kommet en række nye hjælpepakker på kulturministeriets område. Bl.a. 50 mio. afsat til idræts- og spejderforeninger og tilskud til tilbagebetaling af deltagergebyr på aftenskoleområdet. På Kulturministeriets hjemmeside kan man finde en oversigt over de hjælpepakker der kan være relevante for ministeriets forskellige aktørgrupper: 
https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/
OBS: Ikke alle detaljer og vilkår for hjælpepakkerne er endnu på plads, så i opfordres til løbende at tjekke om der kommer noget nyt. 


Med venlig hilsen
Morten Pedersen, Sektionsleder

SPORT & FRITID 

Tags:

Kategorier:

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg