Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Fingerene væk fra ammunition

af Peter Riis Mågård 23. oktober 2020 10:43
Mojn alle,
 
På given foranledning vil klubben gerne komme med en meget vigtig indskærpelse.
Det er blevet en lidt lang beretning, men hovedbudskabet står lige herunder med FED.
 
”Man skal som udgangspunkt holde fingrene fra ALT ammunition og ammunitions lignede genstande der findes, når vi dykker”.
 
”Alt ikke afskudt ammunition der findes under vand, er at betragte som berøringsfarligt. Det må ikke flyttes, men skal som udgangspunkt bortsprænges på stedet. Det er kun under meget særlige omstændigheder at man vil forsøge en flytning”. Kilde: Søværnets minørtjeneste.
 
Udgangspunktet for denne indskærpelse er et dyk fra i sommers, hvor nogle KVAK’er dykkede på flakket i Århus Bugten (ikke Koraldybet ved Prammen).
Flakket er et lavt vands område i bugten, hvor man dumper slam og sand fra havnen, når man ind i mellem graver den ud for at den ikke sander til.
 
Vi tager udgangspunkt i nedenstående beretning fra dagen: 
”På en varm sommerdag var vi 4 kvarker alle i våddragter der skulle teste Humberen og en tur til flakket. Fremme på lokationen efter at have bøvlet lidt kom første hold i vandet der var 20 grader😄.
Da holdet kommer op medbringer en dykker en ca. 60cm metaldims der viser sig at være en granat, først gribes man lidt af eufori, men snart går det op for undertegnede at det der ligner en klump muslinger i den ene ende, rent faktisk er selve projektilet. Granaten er skarp og ikke afskudt.
Dykkeren vil have den med hjem men bliver venligst men bestemt bedt om forsigtig at lægge den ned på bunden, hvilket da også sker.
Selv ser andet hold en 9mm patron men lader den lige hvor den er”.
 
Det var godt at der ikke skete noget, men det kunne have været gået helt galt.
Følgende ting er nemlig skal man være opmærksom på når man har med ammunition og specielt sprængladt ammunition der har ligget længe.
 
Der er tre typer sprængstof i en granat. 
1 Fænghætte. 
Lille kapsel i bagenden af patronen/granaten. Den skal tænde drivladningen. En fænghætte kan sprænge fra fingre og evt. det meste af en hånd af, hvis man står med den. 
 
2: Drivladning.
Større ladning af kordit eller anden røgsvag krudt, der skal sende selve granaten ud af hylster og rør på kanonen. På en granat som den der blev fundet, vil drivladningen være nok til at kunne raserer en alm. to værelses lejlighed.
I en geværpatron er der 3 gange så meget krudt i som i et romerlys.
 
3: Sprængladning
Trotyl inden i et stålhylster, der har til formål at sprænge granaten i en masse mindre hvidglødende skarpe stålsplinter der skal rive et fly, en kampvogn eller bare soldater fra hinanden.
 
Ydermere er der som regel en lyssats i bagenden af granaten bestående af rød fosfor. Det er til at kunne følge granaten i banen, for evt. at rette sigtet. Det er de ”ildfluer” man ser på himlen i optagelser fra div. Krige når der skydes efter luftmål.
Fosforsatser findes også i alm. gevær og maskingevær ammunition.
Fosfor har den særlige egenskab at det bryder i brand når det kommer i kontakt med ilten i alm. luft.
 
Trotyl bliver, ligesom dynamit, ustabil med alderen. Der ”svedes” nitroglycerin eller noget lignende ud, der er ekstremt modtageligt for stød/slag, med efterfølgende detonation til følge…..BANG!!!!!
En granat, eller bare en patron til gevær, der har ligget længe i saltvand bliver utæt der hvor hylsteret er klemt omkring granaten. Det betyder at når den hæves og tørrer op/ud, er der nu mulighed for at luft og dermed ilt kan komme ind. Så rammer det fosforen, som tænder drivladning og….. BANG!!!!!!!
 
Man kan jo være heldig at man kan finde et hylster fra en afskudt granat. For at kunne tage det med op, skal følgende ting kontrolleres først ved eftersyn (NB: INGEN berøring):
1.     Kan man se om granaten er væk? Dvs. er der hul ned i hylsteret og kan man se at det er sand/slam der evt. er inde i hylsteret.
2.     Er fænghætten væk eller slået an? Hvis den er væk, fint. Er den der, skal man se efter et ”hul” ind i metallet, som slagstiften har lavet. Dvs. forestil dig det mærke man kan lave i ”blødt” metal ved at tage en dorn og slå på den med en hammer.
3.     Kan det ikke umiddelbart ses, kan man stille ”vifte” vand hen over så sand flyttes og man kan se. Man må IKKE løfte hylsteret for at se efter. Er granaten hel og ikke oversvømmet, er den også her under vandet BERØRINGSFARLIG.
 
Ud fra billedet af den fundne granat, vurderes det at være en tysk 75mm pansergranat, alternativt en 88mm luftværnsgranat. 
Den har granatkroppen intakt. Man kan ikke umiddelbart se om der er fænghætte på.
 
Her er et par links til hvad der kan ske hvis en patron/granat sprænger uden for kammeret på geværet/kanonen, samt kraften i en granat af den type der blev fundet.
 
Patron uden for kammer: https://www.youtube.com/watch?v=vJ9jOGde4ws 
75 mm panserværnskanon afskydes: https://www.youtube.com/watch?v=PR9vqJZkmJY 
Fosfor selvantænder: https://www.youtube.com/watch?v=KqQA-80yy6U 
Lyssporsprojektiler fra gevær (fosforsats): https://www.youtube.com/watch?v=UcfYaGFW43Q 

En tankevækkende episode der giver grund til selvransagelse og som jeg mener klubben bør diskutere og lære af.

 

Altså: ”Man skal som udgangspunkt holde fingrene fra ALT ammunition og ammunitions lignede genstande der findes, når vi dykker”.

Med venlig hilsen Peter

(til daglig major i hæren, og indehaver af de udvidede militære sprængningsbeføjelser, herunder bortsprængning af ammunition)

Tags:

Kategorier: Beretning | Nyhed

Opdateret: Generalforsamling 2020

af Mette Wraa Nielsen 20. oktober 2020 15:38
OBS: Pga Covid-19 er der i år tilmeldingsfrist til generalforsamlingen. Sidste frist for tilmelding er søndag den 25. oktober kl. 12.00.

Generalforsamling 2020
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens årsberetning v/Mette Wraa Nielsen
4. Fremlæggelse af regnskab v/Ole Nielsen
5. Valg af formand – Mette Wraa Nielsen modtager genvalg
6. Valg af sekretær – Michael William Heilbuth modtager genvalg
7. Valg af menigt medlem – Jens Gam Dittmann modtager genvalg
8. Valg af suppleanter
1. suppleant – Per Voss modtager genvalg
2. suppleant – Rikke Ravnemose modtager genvalg
9. Valg af revisorer – Henning Oehlers og Sten Langfeldt modtager genvalg
10. Valg af revisorersuppleant – Johannes Hollensberg modtager genvalg
11. “Valg” til udvalg
A.     Aktivitetsudvalg
B.     Materialeudvalg
C.     Uddannelsesudvalg
D.     Fondsudvalg
E.      Husudvalg
F.      Turudvalg
G.     Webudvalg
12. Fastsættelse af maksimum medlemstal – Bestyrelsen anbefaler, at medlemstallet fastholdes
13. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen anbefaler, at nuværende kontingentniveau fastholdes
14. Ombygning af Søsporten v/Lars Ravnemose
15. Genhusning i byggeperioden herunder økonomi v/Lars Ravnemose
16. Oprydning og nedpakning af Søsporten v/Rikke Ravnemose
17. Klubbens Både v/Jens Gam Dittmann
18. Indkøb af ny motor til Bombarden (inkl. forslag om afsættelse af 50.000 kr) v/Michael Bendtsen
19. Opdatering af fyldepanel (inkl. forslag om afsættelse af 30.000 kr) v/Michael William Heilbuth
20. Evaluering på bomkort til Marselisborg v/Michael William Heilbuth
21. Deltagelse af ikke-medlemmer i interne klubarrangementer v/Mette Wraa Nielsen
22. Brugen af Lyseng Svømmehal af Århus Sportsdykkerklub v/Mette Wraa Nielsen
23. Indstilling af Æresmedlem v/Mette Wraa Nielsen
24. Eventuelt

Efter generalforsamlingens afslutning serveres en “let” anretning bestående af stegt flæsk med kartofler og persillesovs. HUSK tilmelding af hensyn til COVID-19!
Dato:26-10-2020 Sted:Søsporten
Afgang:18.00 Hjemkomst:22.00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

trykprøvning

af Michael W. Heilbuth 14. oktober 2020 14:56
Hvis du har en eller flere flasker, der skal trykprøves er der mulighed for det, da Lotek trykprøver flasker igen 11.november. Skal du have en flaske med i denne omgang, skal flasken stå klar i klubben 26/10. Så skal jeg nok stå for logistikken.
Flasken skal være uden ventil, net, håndtag, fod, mm.
Husk også at sætte navn på flasken (evt på malertape) så jeg ved hvem der har flasker med.

Skulle du have spørgsmål ringer du bare :-)

Dato:26-10-2020 Sted:Lotek
Afgang:kl.18 Hjemkomst:
Pris:ca.240 kr Leder:Michael W. Heilbuth

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Divers Night 2020

af Peter Riis Mågård 14. oktober 2020 09:42
Så er det snart tid igen.

Mødetiden er i klubben såfremt man skal have udstyr og fyldt luft på. Det anbefales dog at få gjort dette forud for!!
Jeg opdatere med sted når vi kommer lidt tættere på.

Alle kan være med. Vi anmoder om at I tilmelder jer, således at der er mad til alle.

Alle skal være klar i dragter og udstyr kl. 2000, således vi alle kan nå i og være klar i holdene til at gå ned og tage et fint lille natdyk på samme tid. Man må forvente ca. 10 min ventetid i overfladen.
Vi går alle under vandet kl. 2020 præcist.
Herefter et forhåbentligt fint nat dyk, og så lidt varmt til ganen fra aktivitetsudvalget når vi er tilbage i klubben.

Det kunne være fint hvis der er en der kan give en hånd med grill eller varme suppe i aften. Og hvis der er en der vil bage en kage.
Kom frisk.

https://diversnight.com/site/3259

Vi ses under overfladen
Peter

Dato:07-11-2020 Sted:Ramblaen eller Marselisborg
Afgang:1800 Hjemkomst:2200
Pris:0 Leder:Peter Riis Mågård

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Opdateret: Generalforsamling 2020

af Mette Wraa Nielsen 12. oktober 2020 09:05
HUSK - I dag er sidste mulighed for indkommende forslag. Har du et forslag skal det sendes til formanden.

Generalforsamling 2020 - Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens årsberetning v/Mette Wraa Nielsen
4. Fremlæggelse af regnskab v/Ole Nielsen
5. Valg af formand – Mette Wraa Nielsen modtager genvalg
6. Valg af sekretær – Michael William Heilbuth modtager genvalg
7. Valg af menigt medlem – Jens Gam Dittmann modtager genvalg
8. Valg af suppleanter
1. suppleant – Per Voss modtager genvalg
2. suppleant – Rikke Ravnemose modtager genvalg
9. Valg af revisorer – Henning Oehlers og Sten Langfeldt modtager genvalg
10. Valg af revisorersuppleant – Johannes Hollensberg modtager genvalg
11. “Valg” til udvalg
A.     Aktivitetsudvalg
B.     Materialeudvalg
C.     Uddannelsesudvalg
D.     Fondsudvalg
E.      Husudvalg
F.      Turudvalg
G.     Webudvalg
12. Fastsættelse af maksimum medlemstal – Bestyrelsen anbefaler, at medlemstallet fastholdes
13. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen anbefaler, at nuværende kontingentniveau fastholdes
14. Ombygning af Søsporten v/Lars Ravnemose
15. Genhusning i byggeperioden herunder økonomi v/Lars Ravnemose
16. Oprydning og nedpakning af Søsporten v/Rikke Ravnemose
17. Klubbens Både v/Jens Gam Dittmann
18. Indkøb af ny motor til Bombarden (inkl. forslag om afsættelse af 50.000 kr) v/Michael Bendtsen
19. Opdatering af fyldepanel (inkl. forslag om afsættelse af 30.000 kr) v/Michael William Heilbuth
20. Evaluering på bomkort til Marselisborg v/Michael William Heilbuth
21. Deltagelse af ikke-medlemmer i interne klubarrangementer v/Mette Wraa Nielsen
22. Brugen af Lyseng Svømmehal af Århus Sportsdykkerklub v/Mette Wraa Nielsen
23. Indstilling af Æresmedlem v/Mette Wraa Nielsen
24. Eventuelt

Efter generalforsamlingens afslutning serveres en “let” anretning bestående af stegt flæsk med kartofler og persillesovs. HUSK tilmelding af hensyn til COVID-19!
Dato:26-10-2020 Sted:Søsporten
Afgang:18.00 Hjemkomst:22.00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Dykkertur - ud i det blå

af Henrik Zimmermann 9. oktober 2020 20:27
Dykkertur - destinationen er ukendt, men det kunne være Ramblaen eller Marselisborg... eller vi kan tage med uddannelsesholdet, hvis det er plads. Det beslutter vi søndag morgen.

Vi vælger en destination, hvor alle kan være med, så kom frisk og få vådt hår.

Dato:11-10-2020 Sted:Ukendt - vi beslutter søndag morgen
Afgang:kl. 9.00 Hjemkomst:Over middag
Pris:Deling af kørsel - hvis vi kører længere væk Leder:Henrik Zimmermann

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Opdateret: AOWD

af Michael W. Heilbuth 9. oktober 2020 11:27
Efter lidt votering er vi kommet frem til at dykkene kommer til at være i Aarhusbugten (måske prammen hvis vejret tillader det)

AOWD - Navigation + valgfri
Klubudstyr: Trailer, båd, oxy-boks, dykkerflag, klubstander,
Dato:11-10-2020 Sted:Søsporten
Afgang:9:00 Hjemkomst:18:00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Opdateret: Klubaften og månedens øl

af Peter Riis Mågård 5. oktober 2020 11:37
Så er det første mandag i måneden igen, og dermed også tid til klubaften med månedens øl. i aften skal vi smage en pale ale fra Sierra Nevada. Om øllen skrives: "Sierra Nevada Pale Ale er Sierra Nevadas mest populære øl og den første, der blev brygget på bryggeriet. Den har en dyb gylden farve og en aroma af humle. Smagen er en god blanding af citrus og humle. Pale Ale er særdeles velegnet til stærkt krydrede retter, da det er en meget forfriskende øl". Skulle du nu ikke være til Pale Ale, har vi som sædvanligt også andre gode bryg. Så mød op og få en hyggelig aften sammen med dine dykker bodies :-) 🍻
Dato:05-10-2020 Sted:Søporten, Kvaks lokaler
Afgang:20:00 Hjemkomst:-
Pris:- Leder:Jeppe Egendal

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Natdyk

af Jeppe Egendal 4. oktober 2020 09:33
Vi mødes ved klubben og pakker grejet på traileren. Solen går ned 18:40, så det passer nok fint med at vi er i vandet på det tidspunkt.

Dato:06-10-2020 Sted:Ramblaen
Afgang:18:00 Hjemkomst:-
Pris:- Leder:Jeppe Egendal

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Opdateret: Dyk i en sø

af Jeppe Egendal 3. oktober 2020 12:17
Dyk i Lillebælt er ændret til et dykning en af søerne nær Aarhus. På grund af strøm og vind er kystdyk formentlig med risiko for dårlig sigt og bølger. Vi mødes i klubben kl. 9:00 og aftaler endeligt.
Dato:04-10-2020 Sted:Stilling Sø, Knudsø eller Slåenså
Afgang:09:00 Hjemkomst:15:00
Pris:Brændstof til biler Leder:Jeppe Egendal

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg