Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Planlægning af tørdragtskursus

af Michael W. Heilbuth 31. oktober 2020 13:39
Har du en tørdragt, men mangler fortrolighed med den eller er du ny tørdragtsdykker og bare gerne vil godt fra start, så får du nu mulighed for at deltage på et PADI Tørdragtskursus.

Vi mødes til intro- og planlægningsmøde i Kvak.

Husk tilmelding, så vi overholder forsamlingsforbuddet. Har du ikke mulighed for personligt fremmøde, så kontakt mig pr. mail, så løser vi også det.

Vel mødt!

Dato:02-11-2020 Sted:Klubben
Afgang:20:30 Hjemkomst:21:30
Pris:1.000.000 :-) Leder:Michael W. Heilbuth

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Opdateret: AOWD - Natdyk

af Mette Wraa Nielsen 31. oktober 2020 10:13
Sted tilgår senere
AOWD - Natdyk
Klubudstyr: Trailer, oxy-boks, dykkerflag, klubstander,
Dato:31-10-2020 Sted:Søsporten
Afgang:16:00 Hjemkomst:22:00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Flasker til trykprøvning

af Michael W. Heilbuth 30. oktober 2020 17:30
I forbindelse med afhentning af flasker til trykprøvning er jeg i tvivl om hvem der har afleveret flasker og hvor mange.
Jeg ved at følgende har afleveret flasker:
Peter Mågaard - 3 stk
Ole Nielsen - 4 stk
Johanne  - 1 stk
Claus Johannesen - 1 stk

I alt har jeg afhentet 11 flasker.

Vil øvrige der har afleveret flasker sende mig en besked, så der ikke kommer flasker med, som ikke skulle have været afsted.

/Michael 

Tags:

Kategorier: Nyhed

Bestyrelsesmøde

af Mette Wraa Nielsen 30. oktober 2020 09:37
Bestyrelsen træder sammen for at udarbejde en plan for hvordan vi skal sikre gennemførsel af nedpakning, oprydning og flytning af klubben under de nuværende Corona-restriktioner.

Skulle du sidde med gode idéer til hvordan dette løses, så send bestyrelsen (formanden) en mail med en beskrivelse af din idé.

/Formanden

Dato:02-11-2020 Sted:Søsporten
Afgang:18:00 Hjemkomst:20:00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

CORONA OG KVAK

af Mette Wraa Nielsen 30. oktober 2020 09:34

Vi har modtaget nye retningslinjer fra DIF - Jeg har valgt at bringe et uddrag af dem her, da der er dele som ikke er relevante for os i Kvak.

I kan læse alle retningslinjerne her: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

 

Nedenstående betyder at vi kan fortsætte en del af vores aktiviteter, men der er også dele som vi nu kan få svært ved at gennemføre - bl.a. julefrokosten, almindelige klubaftner mv, da alle sociale aktiviteter bør aflyses.

 

Vi står dog i den særlige situation at vi ikke kan vente med at pakke klubben ned eller flytte ind i vores midlertidige faciliteter. Derfor skal vi løse det - også under Corona - og uden at bryde retningslinjerne. Bestyrelsen arbejder på en plan, som skal sikre at vi kan lykkes med det. 

 

 

Uddrag af retningslinjer fra DIF m.fl.

 

RETNINGSLINJER FOR IDRÆTSAKTIVITETER

DIF, DGI og Firmaidrættens fælles retningslinjer indendørs og udendørs idræt

Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter”. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer kan i deres fulde længde læses her

 

DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for idrætsaktiviteter:

Mundbind

Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. 

 

Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt.   

 

Forsamlingsforbuddets forskellige persongrænser

Med virkning fra den 23. oktober og foreløbig fire uger frem, gælder følgende forsamlingsforbud ved idrætsaktiviteter:

• Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.

• Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer 

• Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx kursus-og uddannelsesaktiviteter, tilskuere eller professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigtet i samme retning.

Kropsafstand

• Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor. 

  • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.   

 

Sektionering

• Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere adskilte gruppe til stede på i samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.

  • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
  • En instruktør eller træner må gerne have ansvaret for aktiviteterne i flere grupper, HVIS han/hun kun er en del af den ene gruppe – han/hun må således ikke have kontakt med de andre grupper. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 
  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

 

Klubhuse, bade og omklædningsfaciliter 

• Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan holdes åbne, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Der bør som udgangspunkt holdes mindst en meters afstand også i omklædningsrum og badefaciliteter.  Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.

• Klubhuse mv. kan holdes åbent. Caféer og kantiner skal være særligt opmærksomme på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.

  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

 

Sociale aktiviteter

  • Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

 

Særlige retningslinjer for svømning 

• Det forudsættes, at der er reguleret adgang til omklædning, bad, toiletter.

• Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres, således at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade. I praksis bør ejeren af faciliteten på forhånd vurdere det maksimale antal af svømmere og badende, der kan tillades i det enkelte bassin.

• Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og –bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.

• Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

• I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.

• Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten overholder reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.

• Al udstyr rengøres før og efter brug.

• Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

• Se desuden Kulturministeriets retningslinjer for krav til rengøring – udover sundhedsmyndighedernes generelle krav.  

 

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

• Isolation af personer med symptomer.

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

- Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres. 

 

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

 

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.  

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. 

Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene. 

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Tags:

Kategorier:

Oprydning i Kvak

af Rikke Ravnemose 27. oktober 2020 20:07
OBS OBS OBS!!!
Vi flytter oprydningsdag fra 2. november til 9. november. Det giver mere mening at have oprydningsdagen efter at alle har afhentet deres personlige grej.
Til dem, som allerede havde meldt sig til oprydning; vi håber at i kan deltage alligevel.
Vi smøger ærmerne op og begynder at nedtage ting som vi kan genbruge i vores midlertidige lokaler.
Aktivitetsudvalget sørger for lidt forplejning.
Vel mødt til et par hyggelige timer.

Dato: 09-11-2020 Sted: KVAK
Afgang: 17.00 Hjemkomst:20.00
Pris:   Leder: Rikke Ravnemose
Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Mundbind i Svømmehal

af Michael W. Heilbuth 27. oktober 2020 15:12
Covid-19 Update

Vi har modtaget nedenstående information fra Sport og Fritid.
"Fra torsdag d. 29. oktober skal I bære mundbind eller visir, når I træder ind i bygningen og indtil I skal til at klæde om i omklædningsrummene. I må derfor tage mundbindet af, når I skal klæde om og mundbindet skal derfor heller ikke med i bad. Når I er omklædte til trænings/badetøj og går fra omklædningsrummet til idrætshallen/svømmehallen er dette også uden mundbind. Det samme gør sig gældende, når I skal tilbage til omklædningsrummet efter endt træning.

Mundbindet skal på igen, når I skifter fra træningstøj/svømmetøj til almindeligt tøj og det skal blive på til I har forladt bygningen igen.

Børn under 12 år er undtaget."

Husk at tilmelde jer på hjemmesiden, så vi sikre at der ikke er mere end 10 i svømmehallen.

Tags:

Kategorier: Nyhed

Opdateret: Generalforsamling 2020

af Mette Wraa Nielsen 20. oktober 2020 15:38
OBS: Pga Covid-19 er der i år tilmeldingsfrist til generalforsamlingen. Sidste frist for tilmelding er søndag den 25. oktober kl. 12.00.

Generalforsamling 2020
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens årsberetning v/Mette Wraa Nielsen
4. Fremlæggelse af regnskab v/Ole Nielsen
5. Valg af formand – Mette Wraa Nielsen modtager genvalg
6. Valg af sekretær – Michael William Heilbuth modtager genvalg
7. Valg af menigt medlem – Jens Gam Dittmann modtager genvalg
8. Valg af suppleanter
1. suppleant – Per Voss modtager genvalg
2. suppleant – Rikke Ravnemose modtager genvalg
9. Valg af revisorer – Henning Oehlers og Sten Langfeldt modtager genvalg
10. Valg af revisorersuppleant – Johannes Hollensberg modtager genvalg
11. “Valg” til udvalg
A.     Aktivitetsudvalg
B.     Materialeudvalg
C.     Uddannelsesudvalg
D.     Fondsudvalg
E.      Husudvalg
F.      Turudvalg
G.     Webudvalg
12. Fastsættelse af maksimum medlemstal – Bestyrelsen anbefaler, at medlemstallet fastholdes
13. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen anbefaler, at nuværende kontingentniveau fastholdes
14. Ombygning af Søsporten v/Lars Ravnemose
15. Genhusning i byggeperioden herunder økonomi v/Lars Ravnemose
16. Oprydning og nedpakning af Søsporten v/Rikke Ravnemose
17. Klubbens Både v/Jens Gam Dittmann
18. Indkøb af ny motor til Bombarden (inkl. forslag om afsættelse af 50.000 kr) v/Michael Bendtsen
19. Opdatering af fyldepanel (inkl. forslag om afsættelse af 30.000 kr) v/Michael William Heilbuth
20. Evaluering på bomkort til Marselisborg v/Michael William Heilbuth
21. Deltagelse af ikke-medlemmer i interne klubarrangementer v/Mette Wraa Nielsen
22. Brugen af Lyseng Svømmehal af Århus Sportsdykkerklub v/Mette Wraa Nielsen
23. Indstilling af Æresmedlem v/Mette Wraa Nielsen
24. Eventuelt

Efter generalforsamlingens afslutning serveres en “let” anretning bestående af stegt flæsk med kartofler og persillesovs. HUSK tilmelding af hensyn til COVID-19!
Dato:26-10-2020 Sted:Søsporten
Afgang:18.00 Hjemkomst:22.00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

trykprøvning

af Michael W. Heilbuth 14. oktober 2020 14:56
Hvis du har en eller flere flasker, der skal trykprøves er der mulighed for det, da Lotek trykprøver flasker igen 11.november. Skal du have en flaske med i denne omgang, skal flasken stå klar i klubben 26/10. Så skal jeg nok stå for logistikken.
Flasken skal være uden ventil, net, håndtag, fod, mm.
Husk også at sætte navn på flasken (evt på malertape) så jeg ved hvem der har flasker med.

Skulle du have spørgsmål ringer du bare :-)

Dato:26-10-2020 Sted:Lotek
Afgang:kl.18 Hjemkomst:
Pris:ca.240 kr Leder:Michael W. Heilbuth

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Divers Night 2020

af Peter Riis Mågård 14. oktober 2020 09:42
Så er det snart tid igen.

Mødetiden er i klubben såfremt man skal have udstyr og fyldt luft på. Det anbefales dog at få gjort dette forud for!!
Jeg opdatere med sted når vi kommer lidt tættere på.

Alle kan være med. Vi anmoder om at I tilmelder jer, således at der er mad til alle.

Alle skal være klar i dragter og udstyr kl. 2000, således vi alle kan nå i og være klar i holdene til at gå ned og tage et fint lille natdyk på samme tid. Man må forvente ca. 10 min ventetid i overfladen.
Vi går alle under vandet kl. 2020 præcist.
Herefter et forhåbentligt fint nat dyk, og så lidt varmt til ganen fra aktivitetsudvalget når vi er tilbage i klubben.

Det kunne være fint hvis der er en der kan give en hånd med grill eller varme suppe i aften. Og hvis der er en der vil bage en kage.
Kom frisk.

https://diversnight.com/site/3259

Vi ses under overfladen
Peter

Dato:07-11-2020 Sted:Ramblaen eller Marselisborg
Afgang:1800 Hjemkomst:2200
Pris:0 Leder:Peter Riis Mågård

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg