Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Information om trafik- og parkeringsforholdene på Aarhus Ø under VM 2018

af Mette Wraa Nielsen 14. juli 2018 05:42
Information til beboere og erhverv mm. på Aarhus Ø
 
Aarhus er i juli/august vært for VM i sejlsport 2018 på Aarhus Ø.
Det betyder, at der vil være en større belastning på veje og P-pladser i perioden. Dels fra de ca. 2500 deltagere og officials, de ca. 1000 frivillige, men ikke mindst for de mange publikummer vi forventer til arrangementet.
 
Derfor er der, af trafikale hensyn, indført nogle begrænsninger for kørsel på Aarhus Ø i perioden 30. juli til 12. august 2018.
 
Al indkørsel og færdsel på Aarhus Ø vil ikke være tilladt for bilister
Undtaget er dog følgende:
• Beboere samt besøgende hertil
• Erhverv samt besøgende hertil
• Byggerier
• Trafik til og fra Molslinjen
 
Adgangsveje til Aarhus Ø vil være de normale, dog vil der være følgende skærpede vilkår
• Dagmar Pedersen Gade vil være spærret for trafik i tidsrummet 10 – 20. Sydlige del fra Hjortholmsgade undtaget.
• Bernhard Jensens boulevard vil have stopforbud og være udlagt som redningsvej.
• Kirstene Nielsens Gade, Grete Løchtes Gade og Ester Aggerbos Gade vil blive aflukket mod Dagmar Pedersens Gade. Beboer-/arbejdskørsel tilladt.
• Helga Pedersens Gade, Marianne Thomsens Gade og Thit Jensens Gade vil have indkørsel forbudt. Dog beboerekørsel tilladt.
• Aarhus Ø vil i perioden have hastighedsbegrænsning på 40 KM/T.
• Udkørsel fra Aarhus Ø ad Bernhard Jensens Boulevard vil i krydset Nørreport have forbud mod venstresving mod syd ad Kystvejen.
• Dagmar Pedersens Gade vil værre afspærret dagligt i tidrummet 10 – 20 på strækningen mellem Hjortholmsgade og Ester Aggerbos Gade. Varekørsel kun tilladt i tidsrummet 20 – 10.
 
Generelle henstillinger til beboere, byggerier, leverandører mm.
• SWC AARHUS 2018 beder om forståelse for, at området belastes trafikalt og håber, at vi ved fælles forståelse og samarbejde kan løse de udfordringer, som VM i sejlsport 2018 helt sikkert vil afstedkomme.
• For så vidt det er muligt, henligge aktiviteter uden for perioden 30 juli – 12 august 2018.
• At leverancer og aktiviteter, der medfører større trafikbelastning, forsøgs udført i tidsrummet 20 – 10.
• At transport til og fra Aarhus Ø sker med offentlig transport.
• At parkering sker på egen matrikel. Specielt for arbejde og leverance til byggerier.
• At såfremt der er gener, konstruktivt rettes henvendelse til nedenstående kontakt.
Se også vedlagte trafikoversigtskort.
 
Yderligere information: www.aarhus2018.dk/beboerinformation 
 
Med venlig hilsen
Niels Østergaard
SWC AARHUS 2018
_____________________________________________________________________
 
Vedr. Parkering:
 
Det vil ikke være muligt for foreningernes medlemmer at parkere på havnen i perioden. VM organisationen anbefaler, at man parkerer uden for Ringgaden (gratis) og tager bussen el. Letbanen.
 
Hvis man er tilmeldt som frivillig til stævnet, kan man køre gratis med bus og letbane i perioden 
 
Der vil som der plejer være tidsubegrænset parkering nord for miljøbygningen på Fiskerivej. Men der vil helt sikkert være rift om pladserne!
 
 
Se mere på VM 2018's hjemmeside.
 
Hovedlinket til hjemmesiden er: www.aarhus2018.dk
 
Linket til trafikinformation er: www.aarhus2018.dk/trafikinformation/

Tags:

Kategorier:

Klubaften og gennemsyn af udstyr

af Mette Wraa Nielsen 21. juni 2018 09:18
Bunken med udstyr vokser støt og der er stadig mulighed for at støtte den gode sag - Veteraner med PTSD - ved at aflevere dit gamle, men endnu brugbare udstyr i bådhallen.
Til klubaftenen vil det udstyr der er indkommet blive gennemset og pakket, så det ikke bare står og roder.
Det giver dig også en mulighed for at kigge dit eget udstyr igennem og sikre at det er klar til masser af nye oplevelser under overfladen.
Kom og giv en hånd med😊

Dato:25-06-2018 Sted:Søsporten
Afgang:20.00 Hjemkomst:22.00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Generalforsamling 2018

af Mette Wraa Nielsen 14. maj 2018 22:38
Hermed indkaldes til generalforsamling 2018

Forslag til punkter, som skal fremsættes på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. september 2018

Foreløbig dagsorden for generalforsamling 2018
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens årsberetning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg af formand
6. Valg af sekretær
7. Valg af menigt medlem
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. "Valg" til udvalg
a. Aktivitetsudvalg
b. Materialeudvalg
c. Uddannelsesudvalg
d. Fondsudvalg
e. Husudvalg
f. Turudvalg
g. Webudvalg
12. Fastsættelse af maksimum medlemstal
13. Fastsættelse af kontingent
14. Evt.


Husk tilmelding til generalforsamlingen af hensyn til bestilling af maden. Igen i år serveres Danmarks nationalret, Stegt flæsk med persillesovs.


Dato:17-09-2018 Sted:Søsporten
Afgang:18:00 Hjemkomst:20:00
Pris:Betalt via kontigent Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Stor oprydningsdag 2018

af Mette Wraa Nielsen 14. maj 2018 09:52
Stor oprydningsdag i Kvak

Den 26. maj er alle Kvakkere indbudt til at give en hånd med oprydningen i vores lokaler i Søsporten. Efterfølgende vil der blive afholdt sommerhygge med grill.

Inden bedes alle lige smutte forbi og se om jeres udstyr ligger der hvor det bør eller om der er noget, som måske ikke længere er i brug og derfor måske skal fjernes.
Udstyr som skal blive i klubben, skal være i udstyrshallen (bagerste del af bådhallen)

I den forbindelse samler Kvak ind til Veteraner med PTSD. Så her du noget dykkerudstyr, som du ikke længere skal bruge, men det er for godt at smide ud, så kan du aflevere det i klubben. Det kan være ABC-udstyr, dragt, flasker, regulatorsæt, linehjul, bdc, overfladebøje ect. Der bliver sat skilt op, så du kan se hvor du skal aflevere udstyret. Kvak forbeholder sig rettet til at vurdere udstyrets kvalitet inden det bliver afleveret, da vi ikke ønsker at aflevere noget som ikke virker/er i for dårlig stand.

Der bliver også mulighed for at få efterset og datomærket din flaske. Få et brush-up i kompressoren, få udleveret nøgle eller parkeringstilladselse, hvis du endnu ikke har fået det

Skynd dig at tilmeld dig en hyggelig dag i klubben, med oprydning, maling af klublokalerne og røverhistorier.

På bestyrelsens vegne,

Med venlig hilsen

Mette Wraa Nielsen
Formand, Sportsdykkerklubben Kvak

Dato:26-05-2018 Sted:Søsporten
Afgang:10 Hjemkomst:18
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Opdateret: Bestyrelsesmøde

af Mette Wraa Nielsen 7. maj 2018 18:36
Dagsorden tilgår inden mødet.
Evt. emner skal sendes til formanden fredagen inden mødet.
Husk af- og tilmelding til mødet.

Peter: Øvelse

OBS! Ny dato
Dato:14-05-2018 Sted:Søsporten
Afgang:18.00 Hjemkomst:20.00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Bestyrelsesmøde

af Mette Wraa Nielsen 1. maj 2018 21:41
Dagsorden tilgår inden mødet
Emner sendes til formanden senest sidste fredag inden mødet
Husk af- og tilmelding til mødet

Dato:04-06-2018 Sted:Søsporten
Afgang:18.00 Hjemkomst:20.00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Bestyrelsesmøde

af Mette Wraa Nielsen 1. maj 2018 21:39
Dagsorden tilgår inden mødet.
Evt. emner skal sendes til formanden fredagen inden mødet.
Husk af- og tilmelding til mødet.

Dato:07-05-2018 Sted:Søsporten
Afgang:18.00 Hjemkomst:20.00
Pris: Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Broerne ved Søsporten

af Mette Wraa Nielsen 20. februar 2018 07:04

Vores slæbested have ændret forankringen af den vestlige bro. Den skal for fremtiden forankres til et anker på bundet.

Det betyder at vi skal have fjernet de pæle broen i dag er forankret til. Så den vestlige bro skal midlertidig fjernes. Roklubben flytter den i morgen over så den kommer til at ligge udenpå den østlige bro. Der vil den skulle ligge indtil dykkerne har været der, de har lovet at komme i løbet af 14 dage. Når de er færdige vil broen blive flyttet på plads igen.

Håber ikke det giver alt for store gener. Det er i øvrigt en operation som havnen betaler for, både fjernelsen af pælene og de nye ankre.

Tags:

Kategorier:

Spændende foredrag om Indonesien & Maldiverne

af Mette Wraa Nielsen 20. februar 2018 06:59
Dykkerklubben Bunden inviterer i samarbejde med Kingfish til et foredrag med engelske Alex Bryant om dykning fra liveaboards i Indonesien, Rødehavet og Maldiverne.
 
Se mere her: https://www.facebook.com/events/983388935160732/
 

Tags:

Kategorier:

Dykning og ophold på Natomolen i Femmøller

af Mette Wraa Nielsen 5. oktober 2017 08:04
Der er igennem flere år været lukket på Natomolen, men nu er der igen åbnet op for dykning fra og ophold på molen. Det er Syddjurs Kommune er der via SP Dyk kommet følgende udmelding. "Det er stadig tilladt at dykke fra molen. Naturligvis på eget ansvar og under hensyn til andre brugere. Jeg tænker mest på lystfiskerne. Om molen bliver permanent åbent for offentligheden er stadig ikke endeligt afklaret. Der pågår en dialog med forsvaret, som stadig formelt ejer moleanlægget. Syddjurs Kommune har en rådighedsaftale, der p.t. udløber 31. aug. 2018. Grundejerforeningen ved Femmøller Strand ved formand Arne Bojesen står for dialogen med os på vegne af grundejerforeningerne i området, og I kan evt. kontakte ham, hvis I gerne vil holdes orienteret." Så måske vi igen snart skal kaste os ud i et giant stride fra molekanten :-)

Tags:

Kategorier:

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg