Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Gæstedykker

Gæstedyk i KVAK koster 50 kroner pr. dyk og der gælder flg. Regler:

Gæstedykker i KVAK defineres som en dykker der deltager i et dyk hvor der anvendes grej fra klubben.

Det kan eksempelvis være et dyk fra en af Kvak’s både eller et dyk, hvor dykkeren får luft fra KVAK’s kompressor.

Hvis et medlem dykker med en anden dykker fra eks. Moesgaard strand, og den anden dykker selv har alt grej og luft med er der IKKE tale om et gæstedyk, men hvis man fylder vedkommendes flaske i KVAK efter dykket, så bliver det til et gæstedyk.

En gæste dykker der er inviteret med på et dyk af et KVAK medlem, og derfor forventes at dykke med dette medlem, skal have et gyldigt dykkerbevis/certifikat (man skal dog huske at certikat grænser skal overholdes).

En gæste dykker, der kontakter KVAK for at deltage i en tur, og derfor kan få et vilkårligt medlem som makker,skal have et CMAS** certifikat eller tilsvarende (eks. PADI Rescue Diver).

Gæstedykkere er selv ansvarlige for at de er forsikret. KVAK har ikke nogen forsikring, der dækker i tilfælde af en ulykke.

Dykkere, der er medlem af DSF, er forsikret gennem dette medlemsskab.

På alle ture er det den pågældende dykkerleder, der vurderer om en given gæstedykker lever op til de krav der stilles til de/det pågældende dyk.

Det er alle medlemmernes pligt at bakke op om dykkerlederens beslutning. Der er ingen af os, der er interesserede i, at gæstedykkere (eller medlemmer) kommer til skade på vores ture.

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg