Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Information om trafik- og parkeringsforholdene på Aarhus Ø under VM 2018

af Mette Wraa Nielsen 14. juli 2018 05:42
Information til beboere og erhverv mm. på Aarhus Ø
 
Aarhus er i juli/august vært for VM i sejlsport 2018 på Aarhus Ø.
Det betyder, at der vil være en større belastning på veje og P-pladser i perioden. Dels fra de ca. 2500 deltagere og officials, de ca. 1000 frivillige, men ikke mindst for de mange publikummer vi forventer til arrangementet.
 
Derfor er der, af trafikale hensyn, indført nogle begrænsninger for kørsel på Aarhus Ø i perioden 30. juli til 12. august 2018.
 
Al indkørsel og færdsel på Aarhus Ø vil ikke være tilladt for bilister
Undtaget er dog følgende:
• Beboere samt besøgende hertil
• Erhverv samt besøgende hertil
• Byggerier
• Trafik til og fra Molslinjen
 
Adgangsveje til Aarhus Ø vil være de normale, dog vil der være følgende skærpede vilkår
• Dagmar Pedersen Gade vil være spærret for trafik i tidsrummet 10 – 20. Sydlige del fra Hjortholmsgade undtaget.
• Bernhard Jensens boulevard vil have stopforbud og være udlagt som redningsvej.
• Kirstene Nielsens Gade, Grete Løchtes Gade og Ester Aggerbos Gade vil blive aflukket mod Dagmar Pedersens Gade. Beboer-/arbejdskørsel tilladt.
• Helga Pedersens Gade, Marianne Thomsens Gade og Thit Jensens Gade vil have indkørsel forbudt. Dog beboerekørsel tilladt.
• Aarhus Ø vil i perioden have hastighedsbegrænsning på 40 KM/T.
• Udkørsel fra Aarhus Ø ad Bernhard Jensens Boulevard vil i krydset Nørreport have forbud mod venstresving mod syd ad Kystvejen.
• Dagmar Pedersens Gade vil værre afspærret dagligt i tidrummet 10 – 20 på strækningen mellem Hjortholmsgade og Ester Aggerbos Gade. Varekørsel kun tilladt i tidsrummet 20 – 10.
 
Generelle henstillinger til beboere, byggerier, leverandører mm.
• SWC AARHUS 2018 beder om forståelse for, at området belastes trafikalt og håber, at vi ved fælles forståelse og samarbejde kan løse de udfordringer, som VM i sejlsport 2018 helt sikkert vil afstedkomme.
• For så vidt det er muligt, henligge aktiviteter uden for perioden 30 juli – 12 august 2018.
• At leverancer og aktiviteter, der medfører større trafikbelastning, forsøgs udført i tidsrummet 20 – 10.
• At transport til og fra Aarhus Ø sker med offentlig transport.
• At parkering sker på egen matrikel. Specielt for arbejde og leverance til byggerier.
• At såfremt der er gener, konstruktivt rettes henvendelse til nedenstående kontakt.
Se også vedlagte trafikoversigtskort.
 
Yderligere information: www.aarhus2018.dk/beboerinformation 
 
Med venlig hilsen
Niels Østergaard
SWC AARHUS 2018
_____________________________________________________________________
 
Vedr. Parkering:
 
Det vil ikke være muligt for foreningernes medlemmer at parkere på havnen i perioden. VM organisationen anbefaler, at man parkerer uden for Ringgaden (gratis) og tager bussen el. Letbanen.
 
Hvis man er tilmeldt som frivillig til stævnet, kan man køre gratis med bus og letbane i perioden 
 
Der vil som der plejer være tidsubegrænset parkering nord for miljøbygningen på Fiskerivej. Men der vil helt sikkert være rift om pladserne!
 
 
Se mere på VM 2018's hjemmeside.
 
Hovedlinket til hjemmesiden er: www.aarhus2018.dk
 
Linket til trafikinformation er: www.aarhus2018.dk/trafikinformation/

Tags:

Kategorier:

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg