Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Generalforsamling 2019

af Mette Wraa Nielsen 11. oktober 2019 09:20
Relateret billede


Den 21. oktober afholdes årets generalforsamling i Kvak, så HUSK at få dig tilmeldt.

Der vil være valg til følgende poster; næstformand, kasserer, et menigt medlem, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant
samt til vores mange aktive udvalg.

Skulle du nu sidde og tænker, at du gerne ville stille op til en af de ledige poster i bestyrelsen, så kontakt formanden og få en snak om hvilken position du godt kunne forestille dig at stille op til.

Selvom bestyrelsen har kandidater til rollerne, er det nemlig ikke ensbetydende med at du ikke også kan gøre dit kandidatur gældende. De to eneste forudsætninger til at stille op til bestyrelsen er, at du skal have lyst til at indgå i en aktiv bestyrelse, hvis hovedformål det er at fremme Kvaks virke samt være indmeldt i klubben som aktivt medlem.

Næstformand

Peter Riis Mågaard har valgt ikke at genopstille som næstformand pga. et travlt familie- og arbejdsliv. Han vil dog fortsætte med at deltage i de udvalg, hvor han er medlem.

Lars Ravnemose har – efter nøje overvejelser – besluttet at han gerne vil opstille til posten som næstformand. På generalforsamlingen vil Lars sætte et par ord på hvorfor han ønsker at opstille og hvad han mener, at han vil kunne tilføre bestyrelsen.

Kasserer, revisor og revisorsuppleant

Vores mange årige kasserer, Ole Nielsen modtager genvalg. Ole har tilkendegivet, at han overvejer vil lægge regnemaskinen på hylden og derfor skal vi i gang med at sikre arvefølgen, så klubbens økonomi også fremadrettet er i trygge hænder.

At Ole genopstiller betyder også at vores dygtige revisorhold, Henning Oehlers og Sten Langfeldt lader sig genopstille. Deres kandidatur følger Oles, så også her må vi se i øjnene, at vi snart skal have nye mennesker på disse poster.

Efter flere år som revisorsuppleant har Niels Rovsing Jensen besluttet, at han ikke ønsker at lade sig genopstille. Derfor skal der findes en ny revisorsuppleant. Revisorsuppleantens rolle har ikke – indtil nu - været den mest aktive, da den kun kommer i spil, hvis en af klubbens revisorer skulle vælge at fratræde.

I den anledning har Johannes Hollensberg, som ud over at være aktivt medlem af Kvak, også er medlem af Aabenraa Sportsdykkerklub, hvor han er kasserer (Johannes er derfor ikke helt uvant med at jonglere med tal), tilkendegivet at han ønsker at opstille.

Samtidig vil vi gerne fra bestyrelsens side gerne opfordre til at melde sig på banen allerede nu, hvis du/I gå med en kassere eller en revisor i maven. Det gør du/I ved at kontakter formanden, så I sammen kan få en snak om hvad rollerne indbefatter.

Vi har i bestyrelsen aftalt, at du/I vil få mulighed for at indgå i en oplæringsrolle hos Ole, så du/I er klar til at varetage rollen, når Ole og revisorholdet træder tilbage.

Øvrige poster

Michael Bendtsen og Jens Gam er begge valgt som menige medlemmer til bestyrelsen. Hvert år er en af dem på valg og i år er det Michael Bendtsen. Michael modtager genvalg.

Bestyrelsen består også af to suppleanter og de er begge på valg hvert år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder, men i det tilfælde, at der er emner der skal afgøres på valg, har de ikke stemmeret.  De to suppleanter der blev valgt på sidste års generalforsamling var Michael Heilbuth (1. suppleant) og Per Voss (2. suppleant). Per Voss modtager genvalg.

Michael Heilbuth tiltrådte pr. sidste bestyrelsesmøde, den 7. oktober, som sekretær. Det skete fordi Jeppe Egendal pga. familiære forhold, har valgt - i hvert fald for en stund - at trække sig fra bestyrelsen. Jeppe vil dog fortsætte i de udvalg, hvor han er repræsenteret. Derfor skal bestyrelsen også styrkes med en ny aktiv suppleant.

Udvalg

Vi har også mange aktive udvalg:

·         Aktivitetsudvalget, som sørger for alle oven vands arrangementer og fylder baren

·         Turudvalget, som både arrangerer – særligt de større ture og hjælper dig, hvis du skulle have lyst til at arrangerer en tur

·         Uddannelsesudvalget, som sørger for at vi har fokus på videreuddannelse af vores dykkerfærdigheder og andre relaterede færdigheder

·         Materialeudvalget, som sikre at klubbens materiel bliver vedligeholdt

·         Husudvalget, som sørger for indretning, oprydningsdage m.v.

·         Webudvalget, som sørger for hjemmesiden og andre medier

·         Fonds- og rabatudvalget, som bl.a. har været aktive i at hente fondsmidler hjem til vores store ombygningsprojekt.

Skulle du have tid og lyst til at være en aktiv del af et eller flere af disse udvalg, så er det på generalforsamlingen, at du kan byde dig til. Måske har du en særlig interesse i at arrangerer fester, skifte filter på kompressoren eller noget det tredje, så er der helt sikkert en plads til dig. De forskellige udvalg vil blive udfoldet yderligere på generalforsamlingen, men du er også velkommen til at tage fat i et af udvalgets medlemmer for at høre nærmere.

Indkommende forslag

Der er indkommet to forslag til dette års generalforsamling

1.     Indkøb af trækvogn(e), så man slipper for at parkerer sin bil ved Ramblaen.

2.     Indkøb af kort som giver adgang til bommen ved Marselisborg Lystbådehavn.

Derudover vil der være en orientering omkring den kommende proces for ombygningen og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding til generalforsamlingen, såfremt du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning er senest den 19. oktober 2019.

Tags:

Kategorier:

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg