Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Kvak og Covid-19

af Mette Wraa Nielsen 12. marts 2020 16:27

Sport og Fritid har d.d. sendt nedenstående mail, som er gengivet i fuld længde nederst på siden.

 

Kort fortalt betyder det at vi ikke har mulighed for at afholde arrangementer i den kommende periode. Svømmehal og klubaktiviteter er hermed aflyst eller udskudt indtil videre.

 

Det betyder også at ophold i Søsporten skal begrænses. Dermed kan der fortsat afvikles dyk, men bestyrelsen vil gerne bede alle medlemmer om at opholde jer så kort tid i Søsporten som muligt. Luftfyldning samt afhentning af udstyr er fortsat muligt, men ophold i lokalerne skal holdes til et minimum.

 

Vi følger selvfølgelig situationen nøje og vil holde jer løbende opdateret.

 

Vi glæder os til at se jer alle igen på den anden side.

 

Bestyrelsen

 

Mail fra Sport og Fritid:
Til Folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune
Att.: Formand, Kasserer, Bookingansvarlig

Kære Foreninger

Regeringen udstedte i går den 11. marts 2020 en række påbud for at hæmme Corona/Covid-19 spredning i Danmark. Nogle af disse får konsekvenser for fritidsområdet:
 

• Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende lukker nu. Private tilbud af samme karakter opfordres til at gøre det samme. Foreløbig to uger fra fredag den 13. marts 2020
• Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag den 13. marts 2020 og foreløbigt to uger frem. De skal for så vidt muligt arbejde hjemmefra. 
• Alle skoler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger.

I praksis kommer ovenstående udmeldinger fra myndighederne til  foreløbig at betyde følgende på sports- og fritidsområdet i Aarhus Kommune: 

Brug af kommunale indendørs idræts- og fritidsfaciliteter: 
- Sport & Fritid har pr. dags dato afbooket alle tider, der er booket i Aarhus Kommunes indendørsidrætsanlæg, skoler og øvrige fritidsfaciliteter. 
- Al brug af faciliteterne er foreløbig aflyst frem til og med fredag den 27. marts 2020 på Sport & Fritids anlæg og til og med søndag den 29. marts 2020 på skolefaciliteter. 
- Af de udsendte booking beskeder fremgår de præcise aflyste tider for den enkelte booking og anlæg. På Foreningsportalen er det ligeledes muligt at finde foreningens gældende og aktuelle bookinger. 
- For brug af private og selvejende idrætshaller skal Sport & Fritid henvise til at man kontakter de respektive haller direkte. 
- Er der spørgsmål til ovenstående skal man kontakte Sport & Fritids lokalebooking: booking@mkb.aarhus.dk 

Brug af fritidshuse, spejderhytter, klubhuse og omklædningsrum: 
- Alle øvrige kommunale faciliteter hvor nogle foreninger har adgang, som ex. klubhuse, spejderhytter, fritidshuse, omklædningsrum mv. er også lukket for brug fra dags dato og foreløbig frem til og med fredag den 27. marts 2020
- Foreninger skal derfor afholde sig fra at bruge disse faciliteter til foreningsformål i ovenstående periode. 
- Der hvor foreningerne selv har adgang til faciliteten via egen nøgle eller andet, vil det være tilladt, at repræsentanter fra foreningen i perioden kommer forbi for at foretage nødvendigt opsyn, afhentning eller levering af redskaber, udstyr el. lign. 
- Kontakt vedr. ovenstående skal ske til Chef for Aarhus Kommunes Idrætscentre, Heidi Frostholm Holch: hfh@aarhus.dk eller Koordinator for fritidshusene Glenn V. Pedersen: gvp@aarhus.dk 

Brug af udendørsfaciliteter, ex. grusbaner mv.: 
- Der er i henhold til myndighedernes anvisning ikke pt. lukket ned for brug af udendørsfaciliteter
- Foreninger kan således stadig benytte (i henhold til gældende bookinger) grus- og vintergræsbaner samt kunstgræsbanerne Arena Vest Aarhus og Aabyhøj Multibane.
- Dog har ovenstående den konsekvens, at alle kommunale omklædningsrum og klubhuse ikke må benyttes i denne periode. Dette gælder indtil videre til og med fredag d. 27. marts 2020 og for anlæg i tilknytning til folkeskoler gælder det til og med d. 29. marts 2020.
- Alle øvrige kunstgræsbaner i Aarhus Kommune er privatejede også her henviser Sport & Fritid til de klubber der ejer og drifter kunstgræsbanerne.
- Endelig skal det bemærkes, at DIF https://www.dif.dk/ henstiller til, at alle foreninger også indstiller sine udendørs aktiviteter i perioden. Men det er op til foreninger selv at vurdere.

Kontakt til Sport & Fritids forvaltningen: 
- Sport & Fritidsforvaltningen på Fjordsgades Forenings og Fritidscenter er foreløbig lukket i periode 12. marts 2020 til og med fredag den 27. marts 2020
- Der vil i ovenstående periode ikke blive afholdt fysiske møder med foreninger eller borgere. 
- Alle medarbejdere er sendt hjem og skal arbejde hjemmefra. Det vil derfor være muligt at kontakte forvaltningen via medarbejdernes sædvanlige mailadresser og telefonnumre eller via Sport & Fritids hovedpostkasse: sport-fritid@aarhus.dk 

Sport & Fritid skal i øvrigt opfordre til, at foreningerne til enhver tid følger myndighedernes anvisninger https://politi.dk/coronavirus-i-danmark


Med venlig hilsen
Morten Pedersen, Sektionsleder

Tags:

Kategorier:

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg