Tag cloud

Tidligere indlæg

 

CORONA OG KVAK

af Mette Wraa Nielsen 30. oktober 2020 09:34

Vi har modtaget nye retningslinjer fra DIF - Jeg har valgt at bringe et uddrag af dem her, da der er dele som ikke er relevante for os i Kvak.

I kan læse alle retningslinjerne her: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

 

Nedenstående betyder at vi kan fortsætte en del af vores aktiviteter, men der er også dele som vi nu kan få svært ved at gennemføre - bl.a. julefrokosten, almindelige klubaftner mv, da alle sociale aktiviteter bør aflyses.

 

Vi står dog i den særlige situation at vi ikke kan vente med at pakke klubben ned eller flytte ind i vores midlertidige faciliteter. Derfor skal vi løse det - også under Corona - og uden at bryde retningslinjerne. Bestyrelsen arbejder på en plan, som skal sikre at vi kan lykkes med det. 

 

 

Uddrag af retningslinjer fra DIF m.fl.

 

RETNINGSLINJER FOR IDRÆTSAKTIVITETER

DIF, DGI og Firmaidrættens fælles retningslinjer indendørs og udendørs idræt

Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter”. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer kan i deres fulde længde læses her

 

DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for idrætsaktiviteter:

Mundbind

Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. 

 

Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt.   

 

Forsamlingsforbuddets forskellige persongrænser

Med virkning fra den 23. oktober og foreløbig fire uger frem, gælder følgende forsamlingsforbud ved idrætsaktiviteter:

• Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.

• Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer 

• Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx kursus-og uddannelsesaktiviteter, tilskuere eller professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigtet i samme retning.

Kropsafstand

• Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor. 

  • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.   

 

Sektionering

• Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere adskilte gruppe til stede på i samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.

  • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
  • En instruktør eller træner må gerne have ansvaret for aktiviteterne i flere grupper, HVIS han/hun kun er en del af den ene gruppe – han/hun må således ikke have kontakt med de andre grupper. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 
  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

 

Klubhuse, bade og omklædningsfaciliter 

• Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan holdes åbne, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Der bør som udgangspunkt holdes mindst en meters afstand også i omklædningsrum og badefaciliteter.  Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.

• Klubhuse mv. kan holdes åbent. Caféer og kantiner skal være særligt opmærksomme på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.

  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

 

Sociale aktiviteter

  • Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

 

Særlige retningslinjer for svømning 

• Det forudsættes, at der er reguleret adgang til omklædning, bad, toiletter.

• Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres, således at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade. I praksis bør ejeren af faciliteten på forhånd vurdere det maksimale antal af svømmere og badende, der kan tillades i det enkelte bassin.

• Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og –bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.

• Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

• I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.

• Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten overholder reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.

• Al udstyr rengøres før og efter brug.

• Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

• Se desuden Kulturministeriets retningslinjer for krav til rengøring – udover sundhedsmyndighedernes generelle krav.  

 

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

• Isolation af personer med symptomer.

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

- Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres. 

 

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

 

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.  

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. 

Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene. 

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Tags:

Kategorier:

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg