Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Indførelse af nye Corona-restriktioner og anbefalinger

af Mette Wraa Nielsen 18. december 2021 17:10

Til Folkeoplysende foreninger, aftenskoler, daghøjskoler, beboerhuse og selvejende idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune

Kære Alle

Der blev fredag den 17. december udmeldt en række nye restriktioner og anbefalinger på kultur, idræts, forenings- og folkeoplysningsområdet for at dæmpe coronasmitten i samfundet.

Nedenstående opsummeres hvad der som følge heraf vil være gældende fra og med søndag den 19. december.Der henvises i øvrigt til at læse den fulde udmelding fra Kulturministeriet (link findes længere nede).

Følgende lokaler skal holdes lukket for offentligheden fra og med 19/12 og fire uger frem:

  • Daghøjskoler og Aftenskoler,
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med tilskuere (selve kampene kan gennemføres, men uden tilskuere),
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, afholdes koncerter, teatre, kulturhuse og lignende.

Krav om brug af mundbind eller visir fra 12 år og op på øvrige faciliteter hvor der fortsat er adgang for aktiviteter på idræts- og foreningsområdet. Det gælder:

  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler.
  • Det gælder at mundbind skal bæres fra man går ind i faciliteterne og frem til hvor man er i gang med sin aktivitet (for svømmehaller ved omklædning).
 • Der gælder fortsat de hidtidige krav om coronapas i faciliteter hvor man er over 100 personer, dog undtaget ved foreningsaktiviteter.

Der opfordres endvidere til, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter, herunder idrætsaktiviteter mv. i juleferien. Opfordringen gælder indtil 5. januar 2022, hvor grundskolerne genåbner.

Fra Sport & Fritid vil vi henstille til man overholder de gældende restriktioner og følger de udmeldte anbefalinger.

For foreninger har booket tider i kommunale faciliteter i juleferien og frem til den 5. januar, vil det fortsat være muligt at bruge disse. Men det vil også være muligt at afbooke sine tider hvis man beslutter ikke at afholde sine planlagte aktiviteter. Sport & Fritid skal have besked om dette senest tirsdag den 22. december kl. 12.00

Høj smitte-incidens i Aarhus Kommune:

Vi skal gøre opmærksom på, at der fortsat er en høj smitte i Aarhus Kommune. Derfor anbefales det at man endvidere følger følgende anbefalinger:

Tiltag for idræts- og foreningslivet mv.

  • Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder: Ú Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
 • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter

Anbefalingerne, der på nuværende tidspunkt er gældende, kan findes her: https://coronasmitte.dk/Media/637734555206582954/Anbefalinger%20til%20tiltag%20ved%20h%C3%B8j%20lokal%20smitte_20211125.pdf

Der kan læses yderligere her:

Kulturministeriet: Høj smitte medfører nye restriktioner for kultur- og idrætslivet (kum.dk)

Det forventes at kulturministeriet vil opdatere sine informationer og svar på spørgsmål i løbet af de kommende dage.

Danmarks Idræts Forbund: Corona - råd og vejledning i idrætten | DIF

DGI: Corona - hvad anbefaler DGI?

DUF: Coronavirus - Dansk Ungdoms Fællesråd (duf.dk)

IFFD: https://www.iffd.dk

Tags:

Kategorier:

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg