Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Indretning af Søsporten

af Mette Wraa Nielsen 1. juli 2022 06:42

For at forsøge at sikre, at alle tre klubber tager ejerskab til Søsporten, er det Brugerrådets forhåbning, at der er medlemmer i de tre klubber som vil indgå i mindre arbejdesfælleskaber. 

 

Indretningen er opdelt i syv grupper:

Café-områder og mødelokaler

Køkken

Træningsfaciliteter 

Omklædning og toiletter

Udearealer, 1 sal

Værksteder

Fest

It

 

Disse syv grupper har opgaven med at finde ud af hvad vi samlet set, mellem de tre klubber, har i beholdningen af møbler, værktøj, til træning mv. Finde ud af hvad vi skal bruge af vores eksisterende inventar og vurdere på hvad vi mangler. Derudover skal de komme med et forslag til indretning, ny indkøb og et budget. I opgaven ligger også en sondering mellem need-to og nice-to, da økonomi er en væsentlig faktorer. 

 

Lister og budget afleveres til Brugerrådet, som træffer beslutning om hvilke indkøb der skal foretages ud fra en overordnet prioritering og økonomisk betragtning.
 

Vi ville nok alle ønske, at alle ønsker til nyindkøb kunne opfyldes, men de stigende priser gør at vi ikke tro det er muligt i første omgang. Derfor er sonderingen mellem need-to og nice-to af overordentlig stor betydning. Planen er så at tilføje nyt efterhånden som behov opstår og økonomi tillader.

 

Hver gruppe får tildelt en kontaktperson fra Brugerrådet, som vil være behjælpelig i processen.

 

Tanken er at to medlemmer fra hver klub deltager i de forskellige grupper, så alle grupper optimalt består af seks medlemmer.

 

Så skulle du have lyst til at hjælpe os med at komme godt på plads i Søsporten og være med til at sikre Kvaks præg på fællesarealerne, så send en mail til mwn@mail.dk med hvilken gruppe du gerne vil deltage i, og gerne med en prioritering, hvis du kunne se dig selv i flere grupper, så samler jeg op. 

 

Det kunne være fint om vi kunne have dit ønske hurtigst muligt, trods sommerferie. Grupperne koordinere selv mødetidspunkter i samarbejde med kontaktpersonen. Målet er at vi kommer på plads hurtigst muligt efter vi får nøglerne til Søsporten, dog må vi forvente at der kommer en mindre forsinkelse i forhold til kommunens udmelding om 15. juli

 

/Mette

Tags:

Kategorier:

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg